Młodzież I LO w Nakle nad Notecią realizuje projekt w Niemczech

Młodzież naszej szkoły realizuje wraz ze szkołą partnerską Elsterschlossgymnasium
w Elsterwerdzie projekt edukacyjny „Media łączą”. Projekt przygotowały koordynatorki międzynarodowej wymiany młodzieży Marion Wendt oraz Rozalia Wencel. Opiekę merytoryczną podczas wymiany młodzieży pełni także nauczyciel I LO Andrzej Otto. Media towarzyszą młodym ludziom oraz wspomagają proces edukacji. Tegoroczny projekt miał na celu pokazanie i uzmysłowienie uczestnikom wymiany faktu, iż media mogą uczyć i rozwijać oraz łączyć zarówno pokolenia jak też inne narody. Dwudniowe warsztaty w studiach nagraniowych SAEK w Dreźnie pokazują, że mimo różnic kulturowych łączy nas wiele. Niewiele też trzeba, aby ze sobą współpracować, czerpać z tej pracy radość i uczyć się języków obcych. Młodzież miała także czas na podróż w czasie – zwiedzanie tego zabytkowego, barokowego miasta. W czwartek grupa udaje się do Poczdamu, gdzie
w praktyce zastosuje nabyte umiejętności zbierając materiał w Parku Filmowym „Babelsberg”.

Tekst: R. Wencel