„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” ks. Jan Twardowski

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego pielęgnuje pamięć o zmarłych nauczycielach naszej szkoły. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem złożyli znicze na grobach pedagogów spoczywających na nakielskim cmentarzu.

Kultywowanie tego zwyczaju pozwala kolejnym pokoleniom licealistów poznać zasłużonych nauczycieli, którzy swoją wieloletnią pracą dydaktyczną i wychowawczą budowali wizerunek naszej szkoły. Symboliczne zapalenie zniczy jest wyrazem szacunku i pamięci, a czas spędzony nad mogiłą skłania do refleksji nad tematem przemijania i kruchości ludzkiego życia.

Śp. nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego:

Jan Gorączko

Czesław Gapiński

Jerzy Pochylczuk

Henryk Zieliński

Alfons Gajtkowski

Wanda Gajtkowska

Stanisław Pawlak

Krystyna Wolska

Czesław Wachowicz

Bogumił Pasternacki

Krystyna Ukleja

Michał Mielko

Bronisława Bójko

Edmund Sass

Franciszek Marciniak

Jan Cemel

Ryszard Pankowski

Barbara Kasperowicz

Piotr Walczak

Aleksandra Konieczna

Janusz Kozakiewicz

Cześć ich pamięci!