Niebo nad Krajną i Pałukami uczniów Krzywoustego

Spotkanie z astronomią było głównym celem wyjazdu uczniów klasy 1 angielsko-geograficznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią do Niedźwiad. W środę 29 września 2021 r. młodzież pod opieką wychowawczyni Beaty Tomaszewskiej i nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana poznała działanie zainstalowanych w obserwatorium astronomicznym specjalistycznych teleskopów systemu Newtona o średnicach 250 mm i 400 mm wraz z pawilonami oraz największego w Polsce amatorskiego teleskopu Newtona o średnicy 600 mm na montażu paralaktycznym. Następnie w specjalnie przygotowanej sali obserwatorium astronomicznego wysłuchała prelekcji multimedialnej astronoma Marka Nikodema – prezesa Pałucko – Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno – Ekologicznego. Profesjonalny, a jednocześnie barwny i bardzo przystępny wykład obejmował zagadnienia z zakresu powstania i ewolucji wszechświata, miejsca Układu Słonecznego w Galaktyce Mleczna Droga, powstania i budowy Układu Słonecznego, powstania i zróżnicowania planet oraz miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym. Wszystkie poruszone zagadnienia z astronomicznych podstaw geografii znacząco poszerzyły i ugruntowały wiedzę uczestników tego wydarzenia.

Lekcja astronomii w obserwatorium odbyła się w ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Holistyczne podejście do geografii w Krzywoustym” finansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego.

Zajęcia w obserwatorium astronomicznym wpłynęły na skuteczną integrację młodego zespołu klasowego, przejawiającą się usprawnieniem współpracy i przezwyciężeniem barier komunikacyjnych.