Niedźwiady – spotkanie z astronomią uczniów Krzywoustego

Poznanie wszechświata z perspektywy obserwatorium astronomicznego było głównym celem wyjazdu do Niedźwiad uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią

W poniedziałek 23 października 2023 r. młodzież klasy 1 matematyczno-informatycznej pod opieką wychowawcy Tomasza Bzdawki oraz nauczycieli geografii Andrzeja Kindermana i Krystiana Żydka poznała działanie zainstalowanych w obserwatorium   specjalistycznych teleskopów systemu Newtona. Następnie uczennice i uczniowie kolejno prowadzili obserwacje przez teleskop tarczy Księżyca. Po części praktycznej  przeszli do sali wykładowej, gdzie wysłuchali prelekcji multimedialnej astronoma Marka Nikodema – prezesa Pałucko – Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno – Ekologicznego. Profesjonalny i bardzo przystępny dla młodzieży wykład obejmował zagadnienia z zakresu powstania i ewolucji wszechświata, miejsca Układu Słonecznego w Galaktyce Mleczna Droga, powstania i budowy Układu Słonecznego, powstania i zróżnicowania planet oraz miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym. Wszystkie poruszone zagadnienia z astronomicznych podstaw geografii znacząco poszerzyły i ugruntowały wiedzę przewidzianą programem nauczania geografii w liceum. Dodatkowo zajęcia w obserwatorium astronomicznym wpłynęły na skuteczną integrację młodego zespołu klasowego.

Lekcja astronomii w Niedźwiadach odbyła się w ramach realizacji przez Andrzeja Kindermana projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Klub Geografów w Krzywoustym” finansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego.