Obchody Dnia Edukacji Narodowej w I LO

12 października 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią odbyły się uroczyste obchody 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Obchodzone co roku święto przypomina wszystkim o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja. Jej największym wyzwaniem jest wychowanie świadomego siebie człowieka- młodego obywatela demokratycznego państwa, istoty wyposażonej w kompetencje społeczne i potrafiącej sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.

Dzień Edukacji Narodowej kieruje również uwagę na szczególną rolę wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją odpowiedzialną i wymagającą pracą.

Szkolną akademię w I LO rozpoczął muzyczno-literacki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy II angielsko-geograficznej oraz przez koleżanki z klas III biologiczno-chemicznej, III matematyczno-informatycznej pod kierunkiem pani Justyny Misterkiewicz i pana Michała Gacki.

Słowa uznania dyrektor I LO skierowała do obecnych w auli nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Podziękowała za dzielenie się z uczniami wiedzą, rozbudzanie w nich ciekawości świata, wspieranie radą i przykładem, za tworzenie jakości szkoły, za gotowość podjęcia wysiłku, za zaangażowanie i pomoc. Zaakcentowała ważną rolę uczniów, wskazując, że do każdego z nich pasuje inny klucz, a rolą dorosłych jest go znaleźć.

Organowi Prowadzącemu szkołę dyrekcja podziękowała za konstruktywne wspieranie inicjatyw podejmowanych w I LO, za zrozumienie, że szkoła jest dobrem wszystkim mieszkańców naszego regionu, za nieustanne podtrzymywanie przekonania, że to, co się
w niej robi, jest ważne.

Kolejnym punktem obchodów DEN było wręczenie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym Nagród Dyrektora za wyróżniającą pracę na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz szczególne osiągnięcia zawodowe.

Słowa podziękowania i uznania dla wszystkich pracowników oświaty skierowali również Starosta i Wicestarosta Nakielski oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego I LO w Nakle nad Notecią.

Obchody DEN w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego obecnością zaszczycili: Wicestarosta Nakielski – pan Tomasz Miłowski, przewodnicząca Komisji Edukacji, Promocji i Sportu – pani Rozalia Wencel.