OBRAZOWANIE HISTORII. POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 – w dniu 21 czerwca wykład Jerzego Brukwickiego w KRZYWOUSTYM !!!

Jednym z posłannictw literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuki jest opisywanie wydarzeń dziejowych, interpretowanie ich istoty w procesie rozwoju społeczeństw i świata. W polskim kalendarium historycznym po 1945 roku  zaistniały szczególne miesiące, w których miały miejsce gwałtowne protesty robotnicze o znaczących dla Polski konsekwencjach. Mówimy o „polskich miesiącach”. Był Czerwiec 1956, Październik 1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Czerwiec 1976, Sierpień 1980, Grudzień 1981.

Tragiczne zawirowania polityczne i wstrząsy społeczne doprowadziły do powstania „Solidarności”, do wyborów 4 czerwca 1989 roku – początku skutecznego procesu obalenia systemu komunistycznego w kraju, narodzin III Rzeczypospolitej.