Olimpiada „Bezpieczny i przyjazny region”

14 grudnia 2023 r. 22 uczniów naszej szkoły z klas I, II i III wzięło udział w Olimpiadzie „Bezpieczny i przyjazny region” zorganizowanej przez Straż Miejską w Toruniu, Bydgoszczy, Świeciu, Nakle nad Notecią, Rypinie, Grudziądzu, Chełmie, Wrocławku oraz przez Uniwersytet WSB w Toruniu. Olimpiada odbyła się w budynku NOK-u w Nakle.

Celem Olimpiady było popularyzacja przepisów prawnych z zakresu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w kontekście uprawnień instytucji stojących na ich straży; kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie budowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro społeczne, a także rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywizacja zachowań prospołecznych w środowiskach lokalnych oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się ośmioro uczniów z „Krzywego”: Marcel Jadczak z klasy I matematyczno-informatycznej, Urszula Kowalczyk z klasy II matematyczno-informatycznej, Kornelia Sieja, Julia Leppert i Wiktoria Wnuk – uczennice klasy III matematyczno-informatycznej, Agata Iciek z klasy I humanistycznej oraz Weronika Kołcz i Amelia Wybraniec z klasy I biologiczno-chemicznej.

II etap Olimpiady odbędzie się 25 stycznia br. w Toruniu.

Życzymy powodzenia i trzymamy mocno kciuki za uczniów Krzywoustego!

Warto również wspomnieć, iż w zeszłorocznej edycji Olimpiady uczeń naszej szkoły, Tymoteusz Sobczak, zdobył I miejsce i jako nagrodę otrzymał indeks Uniwersytetu WSB w Toruniu.

Magdalena Dec