Olimpiada Języka Niemieckiego – etap szkolny 6 listopada 2017 r. o godz. 10:00

Zapraszamy uczniów do udziału

w 41 Olimpiadzie Języka Niemieckiego

Eliminacje szkolne odbędą się 6.11.2017r. / godz. 10.00-12.00/

Uczniowie rozwiązują test z lukami, test leksykalno-gramatyczny,

tłumaczą zdania na język niemiecki

oraz rozwiązują zadania sprawdzające umiejętność komunikacji językowej.

Zgłoszenia u nauczycielek języka niemieckiego !

Przykładowe testy znajdziecie  pod adresem OJN:

http://www.ojn.wsjo.pl/wp-content/uploads/2017/04/40_OJN_ETAP_SZKOLNY_TEST.pdf

lub u nauczycielek języka niemieckiego.

Zakres tematyczny II etapu:

http://www.ojn.wsjo.pl/zakres-tematyczny/

 

Zapraszamy!

Wir wünschen Euch viel Glück!

Eure Deutschlehrerinnen J