Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W październiku i listopadzie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z klas II i III  wzięli udział w projekcie zaproponowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS”. Cykl czterech lekcji dotyczył tematów: „Świadomy zawsze ubezpieczony”, „Co Ci się należy, kiedy płacisz składki?”, „Renty i emerytury” oraz „E-ZUS, czyli firma pod ręką”. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i zakończyły się 22 listopada olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w której wzięło udział 170 uczniów.

Celem olimpiady było: propagować przezorność ubezpieczeniową i solidarność międzypokoleniową, pobudzać i rozwijać zainteresowania uczniów problematyką ubezpieczeń społecznych oraz upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Zadaniem uczniów na etapie szkolnym olimpiady było poprawne rozwiązanie testu, który składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najlepszy wynik osiągnęły uczennice klas III – Magdalena Neulitz, Justyna Pawlak i Michalina Wojciechowska. Uczennice te dostały się do drugiego etapu wojewódzkiego olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który odbędzie się 7 marca 2023 roku.

Gratulujemy Magdalenie, Justynie i Michalinie. Życzymy owocnej nauki i powodzenia w marcu na etapie wojewódzkim olimpiady.

 

Materiały: Magdalena Dec