Paweł Hejza laureatem XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

W dniach 11-14 kwietnia 2018 roku Paweł Hejza, uczeń klasy III prawniczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, brał udział w zawodach finałowych 48. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbyły się w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie pod Warszawą. Do tego ostatniego etapu olimpiady Paweł przygotowywał się wytrwale i bardzo intensywnie.

Pierwsza część zawodów finałowych olimpiady polegała na napisaniu pracy na wybrany temat. Paweł zdecydował się na opracowanie następującego tematu:

„Tańczymy w kółko i zgadujemy,
A Sekret siedzi w środku – wie, czego my nie wiemy”. (Robert Frost)

Sens utworu literackiego – odkrywany czy konstytuowany przez odbiorcę (czytelnika, interpretatora)? W jaki sposób docieramy do znaczenia utworu literackiego? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł.

Ci uczestnicy, którzy z pracy pisemnej uzyskali co najmniej 20 punktów, zostali zakwalifikowani do części ustnej. Ten ostatni etap zawodów centralnych przeprowadzono w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Paweł zaprezentował w rozmowie z komisją wcześniej wybrane i opracowane przez siebie zagadnienia: jeden spośród tematów z zakresu wiedzy o języku oraz jeden z tematów historycznoliterackich. Paweł opracował temat związany z toposem domu oraz zagadnienie z fonologii i fonetyki języka polskiego.

Paweł otrzymał bardzo dobre noty i za część pisemną, i za część ustną zawodów centralnych. Tym samym zdobył – jako jedyny z okręgu bydgoskiego – tytuł laureata (III lokata) XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i znalazł się w elitarnym gronie najlepszych. Zdobycie tego tytułu wymagało bardzo dobrych umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, oczytania, a także ogromnej wiedzy polonistycznej z zakresu historii i teorii literatury oraz gramatyki języka polskiego.

Tytuł laureata zwalnia Pawła z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i gwarantuje mu celującą ocenę końcoworoczną z języka polskiego. Ponadto laureaci uzyskują prawo do przyjęcia na studia humanistyczne z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (w pierwszej kolejności) na wiele kierunków studiów.

Pawłowi serdecznie gratulujemy!