Po podstawówce

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Krzywoustego
w Nakle nad Notecią

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna : 

Zarządzenie Nr 9 /2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w województwie kujawsko – pomorskim. 

1. Proces rekrutacji do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi nabór do następujących klas:

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

• Klasa matematyczno – informatyczna 

• Klasa biologiczno – chemiczna

• Klasa humanistyczna

• Klasa angielsko – geograficzna

• Klasa niemiecko – geograficzna


Języki obce nauczane będą w grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów.

3. Szczegółowe zasady naboru i system przeliczania punktów określa rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego … / Dz.Ust. z dnia 20 marca 2017 roku, poz. 586 /

4. Obowiązujące terminy:
• kandydat wskazuje w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie listy preferencji,
• każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów w I etapie rekrutacji lub w etapach następnych,
• od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – składanie podań,
• do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – dostarczenie poświadczonych kopii lub oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 11 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do I LO,
• do 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO (złożenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych),
• 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.