Podstawowe cele Klubu Geografów

Podstawowe cele Klubu Geografów

1. Tworzenie warunków sprzyjających samokształceniu i rozwojowi zainteresowań.

2. Popularyzacja problematyki geograficznej.

3. Przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie geograficznej i olimpiadach pokrewnych geografii.

4. Współdziałanie z uniwersytetami, instytucjami i stowarzyszeniami w realizacji przyjętego na dany rok programu.

5. Organizowanie i przeprowadzanie konferencji oraz seminariów o tematyce geograficznej i turystycznej.

6. Realizacja projektów współfinansowanych przez samorząd lokalny i organizacje grantodawcze.