Półfinał Konkursu Nasza Ziemia 2018

Regionalny półfinał tegorocznej edycji konkursu geologiczno – środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbył się 22 maja 2018 roku
w Gdańsku. Oddział Geologii Morza PIG – PIB gościł  uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, reprezentujących 64 szkoły. Podczas finału regionalnego na podstawie testów wiedzy wyłoniono laureatów Konkursu. Trzecie miejsce zajął uczeń Pani Hanny Pietrucin – Albert Urbański (klasa II politechniczna).  

Pierwsza część Konkursu polegała na napisaniu pracy na wybrany temat. Albert zdecydował się na opracowanie następującego tematu:

„Nasze drzewo genealogiczne”

Gdy mówimy o przodkach ludzi, najczęściej stają nam przed oczami owłosione małpoludy, stawiające swoje pierwsze kroki w wyprostowanej pozycji czy uczące się krzesać ogień. Ale nasza historia sięga znacznie wcześniej. Naszymi przodkami nie byli tylko Homo erectus czy Australopitek. To także pierwsze naczelne, pierwsze łożyskowce, pierwsze ssaki, pierwsze kręgowce, pierwsze zwierzęta…

Uczestnicy Konkursu, których prace oceniono najwyżej, zostali zakwalifikowani do części II – regionalnej. Ten etap zawodów  polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z geologii ogólnej oraz z geografii fizycznej. Albert Urbański wykazał się bardzo wysoką wiedzą geograficzno-geologiczną, wykraczającą poza program nauczania geografii w szkole średniej.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Imprezę w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku zakończył tradycyjny poczęstunek dla uczestników Konkursu.

g1