Pożegnanie Profesora Tadeusza Ruta – wybitnego absolwenta I LO

Tadeusz Rut

( 25.08.1925 – 2.02.2018)

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią żegna Absolwenta Liceum z 1947 roku.

Profesor Tadeusz Rut ukończył studia w 1950 roku. W 1969 roku uzyskał  tytuł doktora nauk technicznych, a w 1977 roku tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Obróbki Plastycznej Politechniki Poznańskiej. Był członkiem PAN oraz autorem kilkunastu wynalazków z dziedziny obróbki materiałowej, twórcą technologii wykonywania wałów korbowych tzw. metodą TR (skrót od inicjałów jej twórcy), która zdobyła uznanie na całym świecie. Została ona opatentowana w kilkunastu krajach świata od Japonii po Anglię i USA. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organizations) – będąca Agencją ONZ – przyznała Profesorowi w 1992 roku Złoty Medal WIPO w dowód uznania jego osiągnięć jako wynalazcy oraz wybitnego wkładu w rozwój nauki i techniki. Tadeusz Rut był pierwszym Polakiem uhonorowanym tą nagrodą.

Za osiągnięcia naukowe i zawodowe został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1954), Złotym Krzyżem Zasługi (1965), Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1974), Nagrodą Państwową I stopnia (1970).

Cześć Jego Pamięci !!!