Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Cyberprzemocy stanowczo się sprzeciwiamy, Internet mądrze używamy”

W ramach realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 tj.  „Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci” w dniach od 6 do 17 listopada br. uczniowie klasy I biologiczno-chemicznej B, I humanistycznej oraz wychowankowie internatu pod opieką pani Joanny Palki i pana Przemysława Jankowskiego wzięli udział w projekcie edukacyjno-profilaktycznym pod nazwą „Cyberprzemocy się sprzeciwiamy, Internet mądrze używamy”.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu związaną z możliwymi konsekwencjami tego typu działań. W toku zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie formy może przyjmować cyberprzemoc i  jakie emocje może wywoływać u ofiar. Uświadomiono młodym internautom istotę problemu i konsekwencje, które dotykają ofiarę i sprawcę agresji w sieci. Młodzież dowiedziała się, jak zachować  się w wypadku bycia świadkiem lub doświadczenia przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone pogadanki profilaktyczne, uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne, wysłuchali krótkiego wykładu i wzięli udział w dyskusji moderowanej. Uczestnicy obejrzeli filmiki tematyczne, stworzyli katalog zasad „Korzystania z sieci”. W ramach zajęć profilaktycznych: „Jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy” stworzyli plakaty  i wzięli udział w konkursie „Skutki stosowania przemocy w sieci.

Joanna Palka