Projekt IWB nagrodzony Krajową Odznaką Jakości programu eTwinning

Realizowany w „Krzywoustym” w roku szkolnym 2020/2021 projekt eTwinning (IWB – Innovation without Boundaries) został odznaczony Krajową Odznaką Jakości. KOJ jest wyróżnieniem tych nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.

Nagrodzone projekty musiały charakteryzować się innowacyjnością i kreatywnością. Ponadto zwracano uwagę na integrację projektów z programem nauczania oraz ich interdyscyplinarny charakter. Nade wszystko jednak oceniano współpracę szkół partnerskich oraz wykorzystanie technologii, która wzbogacała działania projektowe.  Wszystkie te kryteria spełnił nasz projekt.

Dzięki programowi eTwinning trudny czas edukacji zdalnej stał się dla uczestników projektu okresem inspirującej pracy w międzynarodowym zespole. Jednocześnie była to również ekscytująca podróż edukacyjna wraz z partnerami z Turcji, Litwy, Włoch, Łotwy i Rumunii, którzy również otrzymali KOJ przyznane w swoich państwach.

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w projekcie uczniom za zaangażowanie i wytrwałość w realizacji zaplanowanych działań mimo nauki ‘na odległość’. Przed nami nowe wyzwania i projekty, które będziemy realizować w tym roku szkolnym!