Przemawiali w języku angielskim

12 marca 2022 w IV LO w Bydgoszczy odbyły się eliminacje regionalne Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał We expect too much from our heroes (Oczekujemy zbyt wiele od naszych bohaterów).

W eliminacjach regionalnych wzięło udział 19 uczestników z I LO w Inowrocławiu, IV LO w Bydgoszczy, II LO w Bydgoszczy, VI LO w Bydgoszczy, IX LO w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, LO w Barcinie, I LO w Świeciu i I LO w Nakle. Nakielskie liceum godnie reprezentowali Antoni Darul i Karol Liedke z klasy I mi. Opiekunem uczniów był Andrzej Otto.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, co podkreśliło jury złożone z wykładowców języka angielskiego z Politechniki Bydgoskiej, w którego gronie znalazł się również rodowity Amerykanin. I choć naszym uczniom nie udało się tym razem przejść do następnego etapu, to ich występy z pewnością należy zaliczyć do bardzo interesujących i udanych.

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spróbują swoich sił jeszcze raz, bo nie o laury w konkursie tutaj chodzi, a doskonalenie ich już bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i kreatywności.