Przyroda moim domem – kajaki moją pasją

W dniach 16-18 września 2017 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią brała udział w obozie kajakarsko-ekologicznym w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Nakielski pn. „Turystyka moim domem – kajaki moją pasją”. Trzydniowa przygoda miała miejsce w Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie a głównym celem wyprawy było wyrabianie podstawowych nawyków odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz poszanowanie przyrody regionu.

Realizacja projektu obejmowała zajęcia z upowszechniania kajakarstwa nizinnego, ekologii i turystyki. Dodatkowo młodzież doskonaliła swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili Ratownicy WOPR. Podczas obozu zorganizowano spływ kajakowy rzeką Rokitka z miejscowości Runowo do Rościmina. Kajakarska wyprawa pokazała młodzieży walory krajobrazowo – turystyczne regionu i doskonaliła umiejętności pływania kajakiem.

Ostatniego dnia uczestnicy wzięli udział w zabawie terenowej jaką jest Geocaching. Kilkugodzinna wyprawa w poszukiwaniu ukrytych zadań przybliżyła uczniom historię regionu i dostarczyła wiele emocji. Zajęcia Geocachingu przeprowadził instruktor survivalu Pan Łukasz Piotrowski.

Projekt był realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty od marca do września 2017 roku i obejmował cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu kajakarstwa nizinnego, udzielania pierwszej pomocy, ekologii oraz historii Kanału Bydgoskiego. Zajęcia prowadzili instruktorzy kajakarstwa i ratownicy wodni Michał Raczyński i Marcin Kuliński.

Słowa podziękowania kierujemy do Powiatu Nakielskiego oraz Komendanta Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie za otrzymane wsparcie i pomoc w realizacji zadania.