Rajd rowerowy klasy II prawniczej

Klasa II prawnicza wyruszyła na trasę rajdu rowerowego 20 września 2018 roku o godzinie 8:50 pod opieką wychowawczyni, Ilony Świder, oraz nauczyciela wychowania fizycznego, Bogusława Rydzyńskiego. Miejscem startu była Przystań „Powiat Nakielski”, skąd część uczniów wypożyczyła rowery. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych i architektonicznych „małej ojczyzny”. Uczestnicy rowerowej wyprawy mieli okazję zobaczyć:

  1. w Sucharach: remontowany pałac – dawną placówkę pallotynów oraz sióstr zakonnych pallotynek – zbudowany w 1906 roku, a odsprzedany osobom prywatnym w 2016 roku;
  2. w Ślesinie: kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja, będący w renowacji;
  3. w Potulicach: kaplicę grobową rodziny Potulickich, gdzie spoczywa ostatnia właścicielka posiadłości, hrabina Aniela Potulicka; cmentarz ofiar II wojny światowej, na którym pochowano zamordowanych więźniów (w latach 1941-1945 w obozie straciło życie ponad 1200 osób, w tym 581 dzieci w wieku do 5 lat), a który przejściowo był filią obozu koncentracyjnego Stutthof, a następnie obozem pracy przymusowej (od 1942 r.); pomnik przyrody– dąb im. Władysława Szafera.

Pogoda i dobre humory dopisały. Po przejechaniu blisko 35 km rowerzyści planowali już następny rajd rowerowy, co świadczy o udanej wyprawie i dobrej kondycji uczestników.

Kl. II prawnicza