REJS PO ZATOCE GDAŃSKIEJ DRUGIM ETAPEM PROJEKTU KURS NA HORN

W dniach 21-22 maja 2018 roku młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle, która najlepiej napisała test wiedzy w konkursie „Kurs na Horn” wraz z opiekunem Marcinem Kulińskim uczestniczyła w rejsie po zatoce Gdańskiej.

Celem wyprawy była promocja żeglarstwa morskiego, poznanie polskiej historii i znaczenie Przylądka Horn dla żeglarzy. Uczestnicy rejsu zbierali materiał do pracy konkursowej na szczeblu wojewódzkim.

Pierwszy dzień dla uczniów rozpoczął się bardzo wcześnie podróżą do Gdyni, gdzie w porcie czekał na młodych adeptów żeglarstwa jacht REDA, wraz z kapitanem Michałem Pakiełą i I oficerem Mateuszem Teperem. Na krótkiej odprawie uczniowie poznali program rejsu i zostali podzieleni na dwie wachty. Po wykonaniu podstawowych prac bosmańskich młodzież udała się do Muzeum Marynarki Wojennej. W Gdyni młodzież odwiedziła również żaglowiec Dar Pomorza by poznać jego historię oraz poznała zasady jachtowego życia. Pierwszym docelowym portem załogi była Marina na Helu, do której młodzi adepci żeglarstwa dopłynęli na koniec dnia. Podczas rejsu mieli okazję poznać dobrze zasady współpracy na jachcie i  wysłuchać wielu ciekawych „morskich opowieści”.

Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Muzeum Obrony Wybrzeża, po którym oprowadzał ich dyrektor. Po wspólnym posiłku i przygotowaniu jachtu do wypłynięcia, REDA obrała kurs na basen jachtowy im. Gen. M. Zaruskiego.   Tam zakończyła się, krótka żeglarska przygoda. Napełnieni morską przygodą uczniowie jednogłośnie mówią, że będą rozwijać swoje żeglarskie pasje. I myślą jak  Helen Keller, że „Mogłybyśmy nigdy nie opuszczać wybrzeża; zapach nieskażonego, świeżego i wolnego morskiego powietrza jest jak chłodna, uspokajająca myśl.”

W rejsie Jachtem REDA wzięli udział: Kpt. Michał Pakieła, I Oficer Mateusz Teper,  Karolina Nowak, Beata Witkowska, Weronika Płaczek, Zuzanna Franczak, Anna Mączkowska  i Marcin Kuliński.

Uczniowie kierują słowa podziękowania do Zarządu Powiatu Nakielskiego i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krzywousty” za wsparcie finansowe projektu.

materiał: Szkolne Koło Żeglarskie I LO w Nakle