Ruch Olimpijski

     RUCH OLIMPIJSKI
W I LO IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
W NAKLE NAD NOTECIĄ

I LO im. Bolesława Krzywoustego od lat znane jest z wysokiego poziomu nauczania. Najprostszym sposobem na sukces jest pracowita młodzież i nauczyciel pełen pasji i chętny do pracy z uczniem zdolnym, ambitnym i odpowiedzialnym. Ten warunek w naszym liceum został spełniony. Wykształciliśmy wielu znakomitych ludzi, pracowników naukowych uczelni wyższych, inżynierów, lekarzy, oficerów , duchownych , nauczycieli, ludzi kultury i sztuki. Najzdolniejsi uczniowie to często uczestnicy licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Historia sukcesów olimpijskich sięga okresu powojennego, początku lat 50-tych.

W 1951 r. pierwszym uczniem, który zdobył tytuł olimpijski był Henryk Stachowiak- finalista II Olimpiady Matematycznej, którego opiekunem i wychowawcą był Jan Gorączko.

H. Stachowiak 1955 rok

Henryk Stachowiak studiował  fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie rozpoczął karierę naukową, uzyskując tytuł profesora. Pracował w Instytucie Fizyki PAN i w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Wypromował 10 doktorów na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował  głównie nad fizyką metali. Odbył staże naukowe w USA i Danii. Aktualnie ukazała się autobiografia pt. „Czas nieutracony” prezentująca sylwetkę profesora i jego dorobek naukowy.

Konferencja międzynarodowa w Tokio 1979

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Pozytronowej Pekin 1994

na Chińskim Murze

Kolejny sukces dotyczy I Olimpiady Chemicznej i udziału w niej Zbigniewa Golubskiego, który w 1955 r. pod opieką Henryka Zielińskiego uzyskał tytuł finalisty tej olimpiady.

Zbigniew Golubski                                                                        Z. Golubski na Uniwersytecie w Atlancie 1992

Zbigniew Golubski ukończył chemię na Politechnice Wrocławskiej i obronił tam doktorat. W latach 90-tych pracował na Uniwersytecie w Atlancie w stanie Georgia w USA .

Lata 60-te to pasmo zwycięstw matematycznych i pierwszy tytuł laureata. Uzyskał go uczeń Zbigniewa Znanieckiego Marian Rakowski w 1960 roku w XI Olimpiadzie Matematycznej.

      Marian Rakowski

Rakowski był dwukrotnym olimpijczykiem, gdyż zdobył również  laury jako finalista IV Olimpiady Fizycznej, przygotowywany przez Alfonsa Gaitkowskiego. Ukończył elektroautomatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Był starszym asystentem na uczelni i pracownikiem naukowym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.
Rok 1963 i 1964 to następne sukcesy matematyków, uczniów Zbigniewa Znanieckiego – Wojciecha Kuleszy, Zbigniewa Kosiaka i Mieczysława Ciszaka.

Wojciech Kulesza                                                     Zbigniew Kosiak                                                              Mieczysław Ciszak

Wszyscy trzej uzyskali tytuły finalisty, a Zbigniew Kosiak dwukrotnie.
Po ukończeniu liceum Wojciech Kulesza studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, pracował tam jako asystent, a później był nauczycielem matematyki w liceach warszawskich. Kosiak i Ciszak wybrali automatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Zbigniew Kosiak pracę zawodową związał początkowo z przemysłem okrętowym w branży automatyki, a następnie zajmował się projektowaniem układów diagnostyki dla kolejnictwa.
Mieczysław Ciszak pracował na stanowiskach kierowniczych w zakładach energetyki jądrowej. Od roku 1999 kierował działami branży elektronicznej
w zakładach taboru kolejowego PESA Bydgoszcz.

W latach 70-tych uczniowie biorący udział w eliminacjach okręgowych nie zakwalifikowali się do etapu centralnego.
Kolejne sukcesy miały miejsce dopiero w następnej dekadzie.
Rozpoczyna je Karol Suppan – finalista i laureat XXVII i XXVIII Olimpiady Chemicznej w 1981 i 1982 roku oraz laureat Konkursu Chemicznego Szkół Średnich Polski Północnej. Opiekunem ucznia była dr Wiesława Mentel. Suppan ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku z tytułem doktora nauk medycznych.

Karol Suppan

W następnych latach cieszyliśmy się z sukcesów naukowych z języka rosyjskiego i geografii. W latach 1983 – 1985 Aleksandra Konieczna
z powodzeniem doprowadziła swoje uczennice do etapu centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego. Były to : Mariola Mantaj, Małgorzata Dolatowska, Hanna Gomuła i Renata Posieczek. Wszystkie uzyskały tytuły finalistek i związały swoją przyszłość z językiem rosyjskim, studiując filologię rosyjską na Uniwersytecie Poznańskim i WSP w Bydgoszczy.

Mariola Mantaj                                                  Małgorzata Dolatowska                                                   Renata Posieczek

Mariola Mantaj doktoryzowała się z filologii bułgarskiej, a profesurę uzyskała
w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego.

W 1988 roku w XI Olimpiadzie Języka Niemieckiego uczestniczył wychowanek Małgorzaty Łusiak Marek Klajda, który w etapie ogólnopolskim zdobył zaszczytny tytuł finalisty.

 Marek Klajda

Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Pekińskim w Chinach na kierunku – stosunki międzynarodowe. W latach 1994 – 1999 był kierownikiem przedstawicielstwa firmy AICTA Group w Szanghaju. Po powrocie do Polski został dyrektorem ds. badań konsumenckich na Europę Wschodnią w firmie
The Nielsen Company.
Od roku 2007 jest konsulem honorowym Republiki Mauritiusu w Polsce.

Od 1989 roku dominuje geografia pod kierunkiem Andrzeja Kindermana.
W 1991 roku do olimpiady geograficznej włączono tematykę o morzu i dlatego zmieniła nazwę  – Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna. Najlepszym geografem był Grzegorz Matusiak, który uzyskał w 1997 roku tytuł laureata VI Olimpiady Nautologicznej i finalisty XXIII Olimpiady Geograficznej, a w 1998 roku odwrotnie – finalisty VII Olimpiady Nautologicznej i laureata XXIV  Olimpiady Geograficznej.

                                              Grzegorz Matusiak                                                                 Grzegorz Matusiak na Targach Importu i Exportu

                                                                                                                                                                w Kantonie ( Chiny ) w 2008 roku

Grzegorz Matusiak odniósł ponadto sukcesy w matematyce. W 1996 roku został laureatem Międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”. Podjął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek wspomaganie komputerowe projektowania, który ukończył z wynikiem celującym.
Podobnie wysokie wyniki z geografii osiągnął Jarosław Smulski, który uzyskał dwukrotnie tytuł laureata w roku 1993 i 1994 i finalisty w 1992.

Jarosław Smulski

Ponadto ukończył liceum z najwyższą lokatą jako Primus Inter Pares. Jarosław Smulski dzięki tym sukcesom został zwolniony z egzaminów wstępnych na stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejni olimpijczycy z tytułem finalisty z geografii w następnych latach to :
– Piotr Dutkiewicz w 1985 roku

Piotr Dutkiewicz

– Aleksander Szturo  w 1989 roku
Ukończył geografię na UMK o specjalizacji geomorfologia

 

– Paweł Stankowski w 1990 roku

– Witold Urbanowicz w 1993 roku .
Ukończył marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu

 

– Karol Adamski w 1994 roku

 

– Przemysław Mentel w 1994 r. – ukończył ekonomię na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu

 

– Sławomir Zwoliński w 1994 r.

 

– Waldemar Świtalski w 1995 r., a w 1996 r. laureat I miejsca Olimpiady
Nautologicznej – ukończył stosunki międzynarodowe na UW

 

– Krzysztof  Frankowski w 1996 r. , studiował ekonomię w Akademii Górniczo
– Hutniczej w Katowicach

 

– Piotr Majda w 1996 i 1997 r.

 

– Andrzej Nastały w 1996 r.

 

– Sebastian Wieczorek w 1996 r. – ponadto finalista V Olimpiady Nautologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej . Podjął studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek geografia miast i turyzmu.

 

– Mateusz Łagoda 1997 i 1998 r. oraz finalista VII Olimpiady Nautologicznej, ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

– Wojciech Przygoda w 1999 r. , dwukrotny finalista z geografii i nautologii, absolwent politologii UW, prawa UMK, doktorant prawa ochrony środowiska UMK

 

– Maciej Dalka w 2002 r. , mgr prawa UMK

 

– Anna Mnichowska w 2003 r. , studiowała geografię na UMK

 

 

Doceniając osiągnięcia olimpijskie szkół średnich Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej przyznał w rankingu  ogólnopolskim X miejsce Liceum Krzywoustego, a Andrzej Kinderman zajął 9 miejsce w Polsce wśród nauczycieli geografii mających największe sukcesy dla rozwoju idei olimpijskiej.
W latach 90-tych oprócz geografii uczniowie realizowali swoje pasje naukowe w innych przedmiotach. W 1991 roku Mirosław Gamla brał udział w zawodach centralnych XXII Olimpiady Języka Rosyjskiego, uzyskując tytuł finalisty.
Po maturze podjął studia informatyczne i ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim.

W 1997 roku podobny sukces osiągnęła Justyna Bagnerowska, która ukończyła germanistykę na UMK w Toruniu.

 

W 1995 roku byliśmy dumni z osiągnięć języka łacińskiego. Uczennica klasy humanistycznej Katarzyna Kosińska została finalistką zawodów centralnych XIII Olimpiady Języka Łacińskiego.

 

Po ukończeniu liceum studiowała archiwistykę na UMK w Toruniu. Zawiłości językowe i wiedzę o dziedzictwie kultury antycznej zdobywała pod kierunkiem Violetty Hejzy. Młodzież naszej szkoły co roku podejmuje trud rywalizacji na szczeblu okręgowym Olimpiady Języka Łacińskiego, co przeczy błędnemu przekonaniu, że łacina to język martwy.

W tym samym roku sukces święciła również biologia za sprawą uczennicy Justyny Redlak – finalistki XXIV Olimpiady Biologicznej i zaangażowaniu jej opiekunki Violetty Panfil.

 

Justyna Redlak ukończyła  Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem mgr biologii molekularnej. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN uzyskała tytuł doktora biochemii i pracuje tam na stanowisku asystenta.

W latach 1996 – 2000 finalistami z biologii byli : Łukasz Jaśkiewicz, Łukasz Matuszewski i Karolina Obońska, podopieczni Ireny Świerzowicz –Falender. Łukasz Jaśkiewicz po ukończeniu biologii na UAM w Poznaniu obronił doktorat w zakresie biochemii w Szwajcarii i pracuje jako asystent na Uniwersytecie
w Bazylei.

 

Łukasz Matuszewski studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu.
Karolina Obońska podjęła studia medyczne w Collegium Medicum UMK.

 

Ostatnia dekada obfituje przede wszystkim w sukcesy przedmiotów humanistycznych. Kluczowym był rok 2001, kiedy zdobyliśmy 6 laurów olimpijskich :
– Arkadiusz Kondys – , uczeń Kornelii Kwadrans – Giminskiej , został finalistą XXX i XXXI Olimpiady Literatury Języka Polskiego oraz finalistą XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pod opieką Wiesławy Wojciechowskiej. Utalentowany humanista wybrał po maturze Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na UMK w zakresie filozofii i socjologii.

 

Karolina Sałdecka została laureatką  XXXI Olimpiady Literatury Języka Polskiego przygotowywana przez Marzenę Kominiak. Ukończyła polonistykę i romanistykę na UMK . Obecnie jest doktorantką filologii polskiej.
Anna Żelechowska sięgnęła po laury z filozofii. W eliminacjach ogólnopolskich XIII Olimpiady Filozoficznej została laureatką 3 miejsca.

 

Pracowała pod kierunkiem Violetty Hejzy. Podjęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tak nieoczekiwany sukces był możliwy dzięki realizacji przedmiotu filozofia w ramach autorskiego programu klasy prawniczo-dziennikarskiej.

 

Włodzimierz Engelgardt uczeń Pawła Darula, został finalistą XXVII Olimpiady Historycznej. Studiował prawo na UAM w Poznaniu.

 

Dariusz Domek i Maciej Nurski to finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, przygotowywani pod kierunkiem Andrzeja Kindermana.

 

Dariusz Domek ukończył politologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a Maciej Nurski prawo na Uniwersytecie warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Ta ilość laureatów i finalistów zadecydowała o zdobyciu przez szkołę prestiżowego 49 miejsca w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, w którym brało udział 4 tysiące szkół średnich. W województwie kujawsko-pomorskim Krzywousty uplasował się na 4 pozycji, dystansując wiele znanych bydgoskich liceów.

 

Z inicjatywy Starosty Nakielskiego Piotra Hemmerlinga została zwołana w liceum nadzwyczajna Rada Pedagogiczna z udziałem przedstawicieli Starostwa, nauczycieli i uczniów-olimpijczyków. Dyrekcja i grono pedagogiczne odebrali gratulacje za osiągnięcie tak wielkiego sukcesu.

 

W 2002 roku Kinga Kuligowska pod opieką Małgorzaty Łusiak w zawodach centralnych uzyskała tytuł finalistki XXV Olimpiady Języka Niemieckiego.

 

Ukończyła filologię germańską na UAM w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu podjęła studia na Uniwersytecie Europejskim we Frankfurcie nad Odrą.

W 2003 uczennica Aleksandry Koniecznej Katarzyna Kwapich zdobyła najwyższą lokatę – tytuł laureatki XXXIV Olimpiady Języka Rosyjskiego. Skorzystała z przywileju laureatki i wybrała filologię rosyjską na UMK.

 

Rok później mieliśmy kolejny sukces z języka rosyjskiego, finalistką została Monika Jankowska, która podjęła studia na UAM na filologii rosyjskiej.

 

W 2005 roku kolejnymi olimpijczykami były finalistki Patrycja Bartoszewicz – Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pod kierunkiem Anity Kozak-Sadowskiej oraz Barbara Obarska – Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, uczennica Andrzeja Kindermana.

 

Patrycja Bartoszewicz kończy studia prawnicze na UAM w Poznaniu.

W następnych latach szczyciliśmy się głównie  wysokimi lokatami w olimpiadach  historycznych.
Laureatką VII Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” w 2002 roku została Magdalena Olejarz, uczennica Romana Swiątka i Violetty Hejzy, aktualnie studentka historii na UMK.

 

 

Kolejny laureat to Łukasz Buchholz wychowanek Violetty Hejzy, uczeń wszechstronnie uzdolniony, stypendysta Prezesa Rady Ministrów,  studiujący medycynę w Collegium Medicum UMK.

 

Zdolności historycznych nie brakowało również finaliście XXXIV Olimpiady Historycznej Gerardowi Wagnerowi przygotowującemu się pod kierunkiem Pawła Darula. Swoją przyszłość związał z naukami prawniczymi na Uniwersytecie Gdańskim.

 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie Olimpiadą Teologii Katolickiej, co przełożyło się na sukces w tej dziedzinie. Trzykrotnym finalistą tej olimpiady  w latach 2007 – 2009 został Michał Rapicki prowadzony przez księdza Krzysztofa Kozłowskiego. Michał Rapicki podjął studia na UMK na kierunku stosunki międzynarodowe.

 

 

Grono kolejnych laureatów poszerzają:
Monika Jasińska – laureatka Olimpiady Wiedzy o kulturze Popularnej w 2009 roku, przygotowana przez polonistkę Ilonę Świder

 

Michał Hejza – w 2010 roku, finalista X Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” , pracujący pod kierunkiem Violetty Hejzy oraz  laureat  ogólnopolskiego konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem
z rdzy.” Katyń – 70 lat po zbrodni, organizowanego przez IPN w Warszawie.

 

 

Ukończył studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz studia magisterskie
na kierunku geoinformacja na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.

Marcin Woźny uczestniczył z sukcesem w wielu konkursach i olimpiadach. Najważniejsze z nich to : tytuł laureata XLII Olimpiady Historycznej ( opiekun Paweł Darul ), udział w finale Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym
w Białymstoku ( opiekun Violetta Hejza ), udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”
w Krakowie ( opiekun Violetta Hejza ), laureat etapu okręgowego X Olimpiady Mediewistycznej ( opiekun Paweł Darul ), finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo w Warszawie ( opiekun Oliwia Paczkowska ), awans do etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z geografii ( opiekun Hanna Pietrucin ).

Otrzymał  Złotą Odznakę za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce.
Dwukrotnie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów ( w roku 2015/2016
i 2016/2017) oraz stypendystą Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie (2016/2017).
Aktualnie studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz filozofię
na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Paweł Hejza – wszechstronnie uzdolniony, wykazywał szczególne zainteresowania naukami humanistycznymi i językowymi. Został laureatem XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w 2018 r.

 

W 2017 r. zajął VI miejsce w eliminacjach okręgowych XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Osiągnął wiele nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich z j. angielskiego, m. in. był dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego finału Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim i zajął II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim. Opiekunem Pawła była Romana Jelińska.

 

Uczeń podjął studia na Wydziale Neofilologii na kierunku filologia szwedzka UAM oraz otrzymał stypendium naukowe i prestiżowy tytuł „Stypendysty Miasta Poznania”.

Te wszystkie lokaty olimpijskie są wynikiem konsekwentnej pracy i zapału nauczycieli oraz uczniów , którzy podejmują  ponadprzeciętny trud przygotowań do zawodów przedmiotowych. To zaangażowanie obu stron jest najlepszym przykładem pojmowania istoty edukacji. Krzywousty właśnie za to jest ceniony w środowisku i przyciąga młodzież z odległych miejscowości.
Wszystkim chętnym daje nowe możliwości rozwoju i realizacji ambitnych planów życiowych.