Ruch Olimpijski

     RUCH OLIMPIJSKI
W I LO IM.B.KRZYWOUSTEGO
W NAKLE NAD NOTECIĄ

I LO im. B. Krzywoustego od lat znane jest z wysokiego poziomu nauczania. Najprostszym sposobem na sukces jest pracowita młodzież i nauczyciel pełen pasji i chętny do pracy z uczniem zdolnym, ambitnym i odpowiedzialnym. Ten warunek w naszym liceum został spełniony. Wykształciliśmy wielu znakomitych ludzi, pracowników naukowych uczelni wyższych, inżynierów, lekarzy, oficerów , duchownych , nauczycieli, ludzi kultury i sztuki. Najzdolniejsi uczniowie to często uczestnicy licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych. Historia sukcesów olimpijskich sięga okresu powojennego, początku lat 50-tych.

W 1951 r. pierwszym uczniem, który zdobył tytuł olimpijski był Henryk Stachowiak- finalista II Olimpiady Matematycznej, którego opiekunem i wychowawcą był Jan Gorączko.

H. Stachowiak 1955 rok

Henryk Stachowiak studiował  fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie rozpoczął karierę naukową, uzyskując tytuł profesora. Pracował w Instytucie Fizyki PAN i w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Wypromował 10 doktorów na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował  głównie nad fizyką metali. Odbył staże naukowe w USA i Danii. Aktualnie ukazała się autobiografia pt. „Czas nieutracony” prezentująca sylwetkę profesora i jego dorobek naukowy.

Konferencja międzynarodowa w Tokio 1979

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Pozytronowej Pekin 1994

na Chińskim Murze

Kolejny sukces dotyczy I Olimpiady Chemicznej i udziału w niej Zbigniewa Golubskiego, który w 1955 r. pod opieką Henryka Zielińskiego uzyskał tytuł finalisty tej olimpiady.

Zbigniew Golubski                                                                        Z. Golubski na Uniwersytecie w Atlancie 1992

Zbigniew Golubski ukończył chemię na Politechnice Wrocławskiej i obronił tam doktorat. W latach 90-tych pracował na Uniwersytecie w Atlancie w stanie Georgia w USA .

Lata 60-te to pasmo zwycięstw matematycznych i pierwszy tytuł laureata. Uzyskał go uczeń Zbigniewa Znanieckiego Marian Rakowski w 1960 roku w XI Olimpiadzie Matematycznej.

      Marian Rakowski

Rakowski był dwukrotnym olimpijczykiem, gdyż zdobył również  laury jako finalista IV Olimpiady Fizycznej, przygotowywany przez Alfonsa Gaitkowskiego. Ukończył elektroautomatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Był starszym asystentem na uczelni i pracownikiem naukowym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.
Rok 1963 i 1964 to następne sukcesy matematyków, uczniów Zbigniewa Znanieckiego – Wojciecha Kuleszy, Zbigniewa Kosiaka i Mieczysława Ciszaka.

Wojciech Kulesza                                                     Zbigniew Kosiak                                                              Mieczysław Ciszak

Wszyscy trzej uzyskali tytuły finalisty, a Zbigniew Kosiak dwukrotnie.
Po ukończeniu liceum Wojciech Kulesza studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, pracował tam jako asystent, a później był nauczycielem matematyki w liceach warszawskich. Kosiak i Ciszak wybrali automatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Zbigniew Kosiak pracę zawodową związał początkowo z przemysłem okrętowym w branży automatyki, a następnie zajmował się projektowaniem układów diagnostyki dla kolejnictwa.
Mieczysław Ciszak pracował na stanowiskach kierowniczych w zakładach energetyki jądrowej. Od roku 1999 kierował działami branży elektronicznej
w zakładach taboru kolejowego PESA Bydgoszcz.

W latach 70-tych uczniowie biorący udział w eliminacjach okręgowych nie zakwalifikowali się do etapu centralnego.
Kolejne sukcesy miały miejsce dopiero w następnej dekadzie.
Rozpoczyna je Karol Suppan – finalista i laureat XXVII i XXVIII Olimpiady Chemicznej w 1981 i 1982 roku oraz laureat Konkursu Chemicznego Szkół Średnich Polski Północnej. Opiekunem ucznia była dr Wiesława Mentel. Suppan ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku z tytułem doktora nauk medycznych.

Karol Suppan

W następnych latach cieszyliśmy się z sukcesów naukowych z języka rosyjskiego i geografii. W latach 1983 – 1985 Aleksandra Konieczna
z powodzeniem doprowadziła swoje uczennice do etapu centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego. Były to : Mariola Mantaj, Małgorzata Dolatowska, Hanna Gomuła i Renata Posieczek. Wszystkie uzyskały tytuły finalistek i związały swoją przyszłość z językiem rosyjskim, studiując filologię rosyjską na Uniwersytecie Poznańskim i WSP w Bydgoszczy.

Mariola Mantaj                                                  Małgorzata Dolatowska                                                   Renata Posieczek

Mariola Mantaj doktoryzowała się z filologii bułgarskiej, a profesurę uzyskała
w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego.

W 1988 roku w XI Olimpiadzie Języka Niemieckiego uczestniczył wychowanek Małgorzaty Łusiak Marek Klajda, który w etapie ogólnopolskim zdobył zaszczytny tytuł finalisty.

 Marek Klajda

Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Pekińskim w Chinach na kierunku – stosunki międzynarodowe. W latach 1994 – 1999 był kierownikiem przedstawicielstwa firmy AICTA Group w Szanghaju. Po powrocie do Polski został dyrektorem ds. badań konsumenckich na Europę Wschodnią w firmie
The Nielsen Company.
Od roku 2007 jest konsulem honorowym Republiki Mauritiusu w Polsce.

Od 1989 roku dominuje geografia pod kierunkiem Andrzeja Kindermana.
W 1991 roku do olimpiady geograficznej włączono tematykę o morzu i dlatego zmieniła nazwę  – Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna. Najlepszym geografem był Grzegorz Matusiak, który uzyskał w 1997 roku tytuł laureata VI Olimpiady Nautologicznej i finalisty XXIII Olimpiady Geograficznej, a w 1998 roku odwrotnie – finalisty VII Olimpiady Nautologicznej i laureata XXIV  Olimpiady Geograficznej.

                                              Grzegorz Matusiak                                                                 Grzegorz Matusiak na Targach Importu i Exportu

                                                                                                                                                                w Kantonie ( Chiny ) w 2008 roku

Grzegorz Matusiak odniósł ponadto sukcesy w matematyce. W 1996 roku został laureatem Międzynarodowego konkursu matematycznego „Kangur”. Podjął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek wspomaganie komputerowe projektowania, który ukończył z wynikiem celującym.
Podobnie wysokie wyniki z geografii osiągnął Jarosław Smulski, który uzyskał dwukrotnie tytuł laureata w roku 1993 i 1994 i finalisty w 1992.

Jarosław Smulski

Ponadto ukończył liceum z najwyższą lokatą jako Primus Inter Pares. Jarosław Smulski dzięki tym sukcesom został zwolniony z egzaminów wstępnych na stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejni olimpijczycy z tytułem finalisty z geografii w następnych latach to :
– Piotr Dutkiewicz w 1985 roku

Piotr Dutkiewicz