Spotkania online w Krzywoustym na zajęciach z wychowawcą.

Od ponad roku uczniowie klasy II politechnicznej realizują projekt autorski lekcji online z wychowawczynią oraz zaproszonymi gośćmi. Lekcje wychowawcze podnoszą swoją atrakcyjność poprzez wykorzystanie metod IT. Od wiosny 2020r. wychowawczyni zaprasza na spotkania online  absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Gościmy też autorytety w dziedzinie nauki. Projekt będzie trwał 2 lata. W tym czasie uczniowie rozwiną swoje kompetencje kluczowe i przygotują się do zaplanowania osiągania w sposób świadomy określonych efektów uczenia się, zdobycia wiedzy i umiejętności, które ułatwią im zdanie egzaminu maturalnego oraz rozwiną swoje kompetencje społeczne, które będą niezwykle ważne dla ich funkcjonowania w przyszłości. Absolwenci naszego liceum zaprezentowali m.in. następujące kierunki studiów i uczelnie: Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK Toruń, Politechnika Poznańska – kierunek energetyka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – humanistyka drugiej generacji, Uniwersytet Artystyczny Poznań –  architektura wnętrz, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Budownictwa, Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Finanse i Rachunkowość.

Naszym gościem była także absolwentka Krzywoustego lek. med. Agnieszka Nowak, która przedstawiła informacje dotyczące koronawirusa SARS-COV-2. Omówiła także zasady przestrzegania reżimu sanitarnego oraz kwestie dbania o zdrowie w dobie pandemii.

Pani  mgr Ewa Burzyńska, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nakle nad Notecią przeprowadziła z klasą oraz z rodzicami uczniów zajęcia na temat „Jak radzić sobie z funkcjonowaniem podczas pandemii i nauczania zdalnego”. Zajęcia przebiegły w sposób aktywny, ponieważ zawierały wiele ćwiczeń praktycznych.

Na spotkaniu online gościł również nasz absolwent mgr Przemysław Ulatowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Zaprezentował trendy na rynku pracy w powiecie nakielskim oraz zwrócił uwagę na perspektywy podjęcia pracy po studiach wyższych.

Kolejnym absolwentem prezentującym zarówno kierunek studiów, jak i uczelnię był
dr Tomasz Klimek. Zaprezentował on uczniom studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie oraz zasady studiowania na  uniwersytetach i politechnikach. Zapoznał uczestników spotkania również z  popularnymi specjalizacjami ( Inżynieria oprogramowania, Cyberbezpieczeństwo, Grafika komputerowa, sieci teleinformatyczne). Przedstawił  także realia pracy w IT  i najpopularniejsze stanowiska (Software Developer, Software Architect, Software Tester, Quality Assurance Engineer, Network Engineer, Project Manager, Scrum Master).

Myślę, że taka forma spotkań umożliwia bezpośredni kontakt ucznia z absolwentami oraz stwarza możliwość szybkiego zdobycia informacji o uczelni wyższej i  wymarzonym zawodzie. Jednocześnie ukierunkowuje przyszłego maturzystę na wybór przedmiotów maturalnych i rzetelne przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Łatwo zauważyć, że tak naprawdę uczymy się przez całe życie. Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny i zmienny oraz wymagający.

Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Są to: Aleksandra Jankowska, Katarzyna Przykłocka, mgr Przemysław Ulatowski, lek.med. Agnieszka Nowak, Zofia Krzyżanowska, Martyna Urban, dr Tomasz Klimek, mgr Ewa Burzyńska, Daria Jasińska, Maria Darul, Filip Grzechnik.

Życzymy wszystkim sukcesów!

Klasa II politechniczna wraz z wychowawczynią Rozalią Wencel.

Tekst: Rozalia Wencel