Spotkanie z astronomią uczniów Krzywoustego

 

Głównym celem wyjazdu do Niedźwiad uczniów klasy 1 angielsko-geograficznej A I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią było poznanie wszechświata z perspektywy obserwatorium astronomicznego. W poniedziałek 3 października  2022 r. młodzież pod opieką wychowawczyni Joanny Adamczewskiej i nauczyciela geografii Andrzeja Kindermana poznała działanie zainstalowanych w obserwatorium  specjalistycznych teleskopów systemu Newtona o średnicach 250 mm i 400 mm i największego w Polsce amatorskiego teleskopu Newtona o średnicy 600 mm na montażu paralaktycznym. Po części praktycznej w sali wykładowej obserwatorium  młodzież wysłuchała prelekcji multimedialnej astronoma Marka Nikodema – prezesa Pałucko – Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno – Ekologicznego. Profesjonalny, a jednocześnie barwny i bardzo przystępny wykład obejmował zagadnienia z zakresu powstania i ewolucji wszechświata, miejsca Układu Słonecznego w Galaktyce Mleczna Droga, powstania i budowy Układu Słonecznego, powstania i zróżnicowania planet oraz miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym. Wszystkie poruszone zagadnienia z astronomicznych podstaw geografii znacząco poszerzyły i ugruntowały wiedzę uczestników tego wydarzenia.

Zajęcia w obserwatorium astronomicznym wpłynęły na skuteczną integrację młodego zespołu klasowego, przejawiającą się usprawnieniem współpracy i przezwyciężeniem barier komunikacyjnych.

Lekcja astronomii w Niedźwiadach odbyła się w ramach realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Moja  geografia w Krzywoustym” finansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego.