Spotkanie z prezes fundacji Salus Homini

Dnia 23.05 w I LO odbył się wykład Pani Dobrosławy Jedynak, prezes fundacji Salus Homini.

Pani Jedynak przyjęła zaproszenie Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, który postanowił zorganizować „Tydzień dla Hospicjum”. Akcja ma na celu zebrać pieniądze na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Olszewce w ramach szeroko zakrojonych działań Caritas diecezji Bydgoskiej pn. „Kilometry Dobra”.

Podczas prezentacji uczniowie zostali zapoznani z pojęciem opieki paliatywnej oraz zasadami funkcjonowania hospicjum. Wiele emocji i wzruszeń wywołał krótki film przedstawiający życie codzienne pacjentów jednego z hospicjów na terenie Polski.

Serdecznie dziękujemy Pani Dobrosławie Jedynak za przyjęcie zaproszenia.