Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Agnieszki Bali

22 listopada w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Agnieszka Bala, uczennica klasy IV matematyczno – humanistycznej, w roku szkolnym 2022/2023 uzyskała najwyższą średnią w I LO. Uczennica posiada szerokie zainteresowania i wiedzę, o czym świadczy udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Największy sukces odniosła jednak w Ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy Biologicznej i Ekologicznej, uzyskując tytuł finalisty.

Gratulujemy Agnieszce Stypendium Prezesa Rady Ministrów i życzymy sukcesów edukacyjnych i naukowych, a przede wszystkim wysokich wyników na maturze, do której już w maju uczennica przystąpi.