Sukces Juliusza Różniaka w 49 Olimpiadzie Biologicznej

Juliusz Różniak, uczeń klasy III medycznej jest uczestnikiem  49 Olimpiady Biologicznej. Swoją przygodę z olimpiadą rozpoczął już w zeszłym roku szkolnym, gdy zaplanował pracę badawczą, i sformułował jej temat, co jest obowiązkowym warunkiem przystąpienia do konkursu. Następnie w II semestrze roku szkolnego 2018/19 oraz podczas letnich wakacji Juliusz zbierał informacje w dostępnej literaturze, przeprowadzał badania, analizował wyniki i wyciągał wnioski ze swojego eksperymentu. Przygotowywał się również do etapu szkolnego olimpiady, czytając zalecaną literaturę i ucząc się biologii.

6 października 2019 roku (sobota), uczestniczył w szkolnym etapie konkursu, przystępując do rozwiązywania w ciągu 60 minut testu wiedzy. Test obejmował 45 zadań, za które mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów. Juliusz zakwalifikował się do etapu okręgowego i rozpoczął pisanie pracy badawczej pt. Ocena możliwości uprawy pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) w technologii uprawy pasowej.

W grudniu uczeń przekazał pracę badawczą nauczycielowi biologii do analizy i ewentualnych poprawek a w styczniu po jej przesłaniu do komitetu olimpiady biologicznej, otrzymał zgodę na udział w II etapie olimpiady.

25 stycznia (sobota) 2020 roku, Juliusz Różniak przystąpił do etapu okręgowego 49 Olimpiady Biologicznej na UMK w Toruniu. Rozwiązywał test wiedzy składający się z 60 zadań przez 180 minut. Na wyniki nadal czekamy – będą znane pod koniec lutego. One będą decydować o przystąpieniu ucznia do ostatniego etapu konkursu – centralnego, który odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku.

Do etapu centralnego zawodów zakwalifikowanych zostaje tylko około 70 uczestników, którzy uzyskają najwyższy wynik na etapie okręgowym z całej Polski. Jest to bardzo niewielka liczba uczniów w porównaniu z innymi olimpiadami przedmiotowymi. Ponadto 4 pierwszych laureatów tej olimpiady będzie automatycznie uczestnikami Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej.

Pragnę nadmienić, że uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego biorą cyklicznie udział zarówno w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności a także w wielu konkursach tematycznych z zakresu biologii na szczeblu wojewódzkim. Zdobywają w ten sposób dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk biologicznych ale również mogą się sprawdzić i przezwyciężać stres, który towarzyszy im podczas egzaminów, co na pewno przyda się uczniom w zdaniu najważniejszego dla nich egzaminu pod koniec nauki w liceum – matury.

W imieniu całej społeczności szkolnej, mocno trzymam kciuki za osiągnięcie jak najwyższego wyniku egzaminu pisemnego etapu okręgowego, życzę dalszych sukcesów w olimpiadzie a przede wszystkim połamania pióra na maturze w maju.

 

 

Kamila Stasiewska – opiekun i nauczyciel biologii Juliusza