Sukces Marii Bryckiej w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego „Obrona cywilna wokół nas”, „Sygnały alarmowe –Znam i wiem jak się zachować”  przez wojewodę kujawsko- pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Wielki sukces w tym konkursie osiągnęła Maria Brycka z klasy I medycznej zajmując III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Spośród ponad 400 nadesłanych prac wyłoniono 3 najlepsze. Konkurs ten obejmował 19 powiatów z naszego województwa. Celem konkursu było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i powodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego.

Zakres tematyczny był następujący: 1. zagrożenia cywilizacyjne, 2.reagowanie na zdarzenia kryzysowe, 3.sygnały alarmowe i sposoby postępowania po ich ogłoszeniu, 4. metody działania służb ratowniczych , 5. cele i zadania obrony cywilnej. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane. Oceniono prace  pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.