Sukces uczennic w powiatowym konkursie profilaktycznym „W świecie rzeczywistym czy wirtualnym?”

Uczennice naszej szkoły uczestniczyły  i uzyskały wysokie lokaty w powiatowym konkursie  na twórczą interpretację hasła: „W świecie rzeczywistym czy wirtualnym? – oto jest pytanie” zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle nad Notecią.

Celem konkursu było promowanie postaw związanych ze świadomym ograniczaniem aktywności w tzw. „świecie wirtualnym” na rzecz aktywności w „świecie rzeczywistym”  oraz  upowszechnianie wiedzy na temat  budowania relacji społecznych, rozwijania pasji w przestrzeni rzeczywistej, w której to, co proponuje nam Internet, jest dodatkiem, tylko narzędziem do osiągania celów, a także rozwijanie kreatywności i uzdolnień.

Organizatorzy konkursu podkreślali  różnorodność form przekazu, jaką młodzież wybrała w przedstawianiu zaproponowanego hasła konkursowego. Kryteriami oceny prac były: kreatywność,  zgodność z tematem konkursu, estetyka, wartość artystyczna.

Najwyżej nagrodzono prace, które w swoim przekazie skłaniały do refleksji nad użytkowaniem  cyfrowej  technologii.

Lista laureatów z naszej szkoły:

I miejsce zajęła Oliwia Kaniewska – uczennica klasy I hum.,

II miejsce  zajęła Aleksandra Podraza – uczennica klasy I ag B,

wyróżnienie uzyskała Alicja Duda – uczennica klasy I ag B.