Sukces uczniów w Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej „Żeby Polska była Polską”

19 listopada br. odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Potulicach. Najpierw odbyły się eliminacje szkolne, które miały miejsce 9 listopada w auli liceum.

Spośród uczestników biorących udział w etapie szkolnym komisja konkursowa wytypowała troje uczniów: Amelię Grudzkę, Marcelinę Maciejewską i Szymona Stasinowskiego (wymienionych tu w porządku alfabetycznym). Amelia recytowała utwór Antoniego Słonimskiego „Alarm”, Marcelina wygłosiła wiersz Marii Konopnickiej „Pieśń o domu”, a Szymon przygotował recytację wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego („Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę…”).

Ostatecznie na konkurs pojechali Amelia i Szymon, gdyż Marcelina – ze względów niezależnych od niej – nie mogła uczestniczyć w etapie końcowym. Szymon Stasinowski zdobył I miejsce, Amelia Grudzka zajęła II miejsce ex aequo z Aleksandrem Leksem recytującym utwór Jana Lechonia „11 listopada”.

Wszystkim trojgu, Amelii, Marcelinie i Szymonowi, należą się słowa uznania za wybór utworów, nauczenie się ich na pamięć i samodzielne opracowanie koncepcji recytacji. Wiersze były przez nich recytowane z ogromnym wyczuciem emocji wpisanych w każdy wers utworu.