Sukcesy uczniów I LO w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą od kilku lat w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. Konkurs motywuje uczniów do rozwijania kluczowych kompetencji językowych. Jest to konkurs, który wymaga od ucznia wykazania się szeroką wiedzą, uwzględniającą podstawę programową jak też rozszerzającą wiedzę. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają za zadanie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru z różną ilością odpowiedzi prawidłowych. Dodatkową trudność stanowią punkty ujemne przyznawane za dokonanie błędnego wyboru odpowiedzi. W ubiegłych latach nasi uczniowie odnosili także sukcesy zajmując czołowe lokaty /1-3 – np. Katarzyna Kolinska, Julia Urbańska/
w województwie oraz na poziomie ogólnopolskim / Katarzyna Kolinska- 37 miejsce/

W roku szkolnym 2017/2018 tradycyjne w konkursie wzięła udział duża grupa uczniów- ogółem ok. 7 tysięcy.

Cieszy fakt, iż nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na poziomie wojewódzkim w pierwszej
i drugiej dziesiątce, kilku uczniów zajęło 31 miejsce, co świadczy o wysokim poziomie przygotowania.

Najwyżej uplasowali się:

Kategoria klas I – Szymon Lewandowski / I medyczna/ IV miejsce w województwie / 134
w Polsce

Kategoria klas II i III – Julia Urbańska / III polit./ V miejsce w województwie / 102 w Polsce

Julia Kowalska /II prawnicza/- 10 miejsce

Anna Adamczewska / III polit./ – 11 miejsce

Justyna Talarczyk / II polit./- 12 miejsce

Oliwia Beker / II prawnicza/ – 13 miejsce

Weronika Bratkowska / III polit./ – 14 miejsce

Troje uczniów: Szymon Lewandowski, Julia Urbańska oraz Julia Kowalska zostało nagrodzonych dyplomami za uzyskanie wysokiego wyniku!

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w rozwijaniu pasji językowych !

Zespół germanistek