Sukcesy uczniów Krzywoustego z języka niemieckiego.

Uczniowie I LO im. Bolesława Krzywoustego uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego. Konkurs ten stanowi ofertę dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Rywalizacja ma motywować uczniów do poszerzania zainteresowań językiem. Udział w tym konkursie pozwala nauczycielom zarówno zdiagnozować potencjał oraz zaangażowanie uczniów, jak i odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Wyniki osiągnięte przez uczniów porównywane są w skali ogólnopolskiej oraz na poziomie poszczególnych województw. Uczestnicy rozwiązywali online test wielokrotnego wyboru.
Należało wykazać się wiedzą z zakresu leksyki i gramatyki języka niemieckiego.

Sukces odnieśli:

Bartosz Odor – I miejsce w województwie oraz 18. lokata w kraju / klasa 2 ag –  nauczycielka Rozalia Wencel;

Julia Sudoł – III miejsce w województwie oraz 29. lokata w kraju / klasa IV ag – nauczycielka Anita Marciniak;

Tymoteusz Sobczak – IV miejsce w województwie / klasa III mh – nauczycielka Rozalia Wencel;

Agnieszka Bala – VII miejsce w województwie / klasa III mh – nauczycielka Rozalia Wencel;

Iga Jankowska – VIII miejsce w województwie / klasa II bch – nauczycielka Katarzyna Łapińska;

Maria Liedke- X miejsce w województwie / klasa IV ag – nauczycielka Anita Marciniak.

Kolejne miejsca zajęli: Marcel Bruski /III mh/, Kinga Milczewska /I mat./, Maciej Janik /I agB/, Maksymilian Tercjak /III mh/, Mikołaj Wiliński /I mat./.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokich wyników i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych konkursach.

Zespół przedmiotowy germanistek