Światowy Dzień Turystyki 2021 w Krzywoustym

Kulminacją tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią było seminarium pt. „Atrakcje turystyczne Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”. Wydarzenie miało miejsce w sobotę 25 września 2021 r. na Przystani Powiat Nakielski. W sali konferencyjnej spotkali się młodzi miłośnicy turystyki i geografii. Seminarium otworzył nauczyciel geografii Andrzej Kinderman, który powitał dr Annę Dubownik – adiunkt Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pawła Darula – dyrektora Liceum oraz  rodziców i młodzież. Część merytoryczną zainaugurowała dr Anna Dubownik wykładem połączonym z prezentacją multimedialną na temat ogólnych cech parków krajobrazowych w Polsce w kontekście ich turystycznego zagospodarowania.  Następnie pięcioro uczniów przedstawiło w sposób profesjonalny, bardzo ciekawe i merytoryczne prezentacje. Wygłosili je: Aleksandra Otto – Krajeński Park Krajobrazowy, Maksymilian Tercjak –  Jeziora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Hubert Olszewski – Rezerwaty Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Jan Darul – Pałace Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i Hubert Grochowski – Ośrodki turystyczne na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Dyrektor Liceum – Paweł Darul zabierając głos po części merytorycznej seminarium podsumował wydarzenie, które miało charakter naukowy i jednocześnie nawiązywało do obchodów Światowego Dnia Turystyki.

W drugiej części konferencji nastąpiło podsumowanie wcześniej przeprowadzonego w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki w Krzywoustym szkolnego etapu IX Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Zwycięzcami zawodów szkolnych zostali: Hubert Olszewski (I miejsce) i Jan Darul (II miejsce). Obaj uczniowie  reprezentować będą Krzywoustego na zawodach okręgowych OWoT. Miejsce trzecie zajęło ex aequo dwoje uczniów – Agnieszka Bala i Tymoteusz Sobczak. Bardzo dobre wyniki uzyskało jeszcze troje uczniów – Julia Murawiec, Błażej Siuzdak i Hubert Grochowski. Laureatom i wyróżnionym okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczyli: dr Anna Dubownik i dyrektor Liceum Paweł Darul.

Turystyczne seminarium i etap szkolny olimpiady wpisują się w realizację projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Holistyczne podejście do geografii w Krzywoustym” finansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego. Wydarzenie zrealizowano przy partnerskiej współpracy z Referatem Turystyki i Sportu (inspektorem Jackiem Pasieką) oraz Wydziałem Rozwoju (dyrektor Agnieszką Heftowicz) Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Na zakończenie wydarzenia Andrzej Kinderman podkreślił, że cel obchodów Światowego Dnia Turystyki 2021 w Krzywoustym został osiągnięty w zakresie edukacyjnym i merytorycznym. Przedstawione prezentacje umożliwiły sformułowanie następujących wniosków dotyczących turystyki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym:

  1. W parku zdecydowanie przeważają turyści indywidualni.
  2. Ruch turystyczny rozwija się szczególnie w okresie od maja do września.
  3. Do największych atrakcji przyrodniczych parku zalicza się walory krajobrazowe, urozmaiconą rzeźbę terenu, zbiorniki wodne, obecność kompleksów leśnych, a atrakcjami dziedzictwa kulturowego są obiekty architektury pałacowej i dworskiej.

Materiał: Andrzej Kinderman