SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „KRZYWOUSTY”

I LO im. Bol. Krzywoustego realizuje  kolejny  projekt  „SKARBY NATURY IV – czyli wędruj, odkrywaj i zdobywaj wiedzę” .  Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych  uczniowie rozwijają swoje  zainteresowania i zdolności. Wspólne aktywności Szkolnego Koła Turystycznego „Krzywousty” pozwalają im  pokazać swoje mocne strony, odkrywać predyspozycje, których wcześniej być może nie dostrzegali. Uczniowie narzucają sobie samodyscyplinę, wdrażają się do samodzielności i wspólnego działania, co doskonale kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym i  zawodowym.

Przykładem takiego działania była wizyta uczniów klasy I prawniczej na Polu Golfowym w Olszewce, gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe, które przeprowadziła dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ewa Burzyńska. Młodzież  aktywnie i spontanicznie realizowała postawione przed nią zadania. Następnie odbyło się spotkanie z dziennikarką Radia N. Joanna Wronka- Krzemińska wprowadziła młodych ludzi w tajniki studiowania dziennikarstwa oraz przyszłej pracy.

W dalszej części pobytu młodzież pod okiem pana Telesfora Horodeckiego uczyła się gry w golfa. Odbył się także konkurs gry w golfa, który wygrała Julia Kowalska. Wiele osób odkryło przy tej okazji predyspozycje, których wcześniej nie dostrzegało. Młodzi ludzie lubią nieschematyczne zadania, które stwarzają możliwość pokazania swoich mocnych stron, które wpisują się w rozwijanie tak ważnych na rynku pracy kompetencji kluczowych. Już teraz zapraszamy na Szkolny Konkurs Turystyczny, który wszedł na stałe do tradycji szkolnej. Mamy nadzieję, ze realizowane zadania przyniosą pozytywne efekty zarówno uczniom jak też  szkole.

 

Szkolne Koło Turystyczne „Krzywousty” pod opieką p. Hanny Pietrucin i  p. Rozalii Wencel