Szkolny etap 46. Olimpiady Języka Niemieckiego

W naszym liceum odbył się etap szkolny 46. Olimpiady Języka Niemieckiego, której celem jest zainteresowanie młodzieży szkół średnich językiem niemieckim, kulturą, historią i literaturą państw niemieckiego obszaru językowego.

Olimpiada jest przeprowadzana trzystopniowo. W eliminacjach szkolnych wzięło udział pięcioro uczniów. Dla części z nich był to pierwszy kontakt z tego typu olimpiadą.

W etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali w języku niemieckim test z lukami, test leksykalno-gramatyczny, tłumaczyli zdania z języka polskiego na język niemiecki oraz rozwiązywali zadania na komunikację. Test prezentował wysoki poziom wymagań. Uczniowie musieli wykazać się ponadprogramowymi umiejętnościami językowymi, aby przekroczyć wymagany próg punktowy. Próg ten przekroczyło troje uczniów.

Są to:

Bartosz Odor z klasy II angielsko-geograficznej /opiekun Rozalia Wencel/,

Julia Kachelska z klasy II angielsko-geograficznej /opiekun Rozalia Wencel/,

Julia Sudoł z klasy IV angielsko-geograficznej /opiekun Anita Marciniak/.

Ich testy zostały wysłane do komisji okręgowej w Toruniu. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki weryfikacji. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w etapie rejonowym, który przebiegnie dwuetapowo: test pisemny w styczniu 2023 r., wypowiedź ustna w języku niemieckim z zakresu literatury, kultury, historii państw niemieckojęzycznych oraz rozmowa w języku niemieckim w lutym 2023 r.

Wszyscy uczniowie osiągnęli wysoką punktację w etapie szkolnym, gratulacje należą się więc także Julii Król i Elwirze Biernat z klasy II hum, uczennicom Katarzyny Pawlak- Marosz.

Trzymamy kciuki za awans uczniów do etapu rejonowego.

Tekst: Rozalia Wencel