Teatr FORMA w Krzywoustym

10 stycznia w auli szkoły białostocki Teatr „Foma” zaprezentował spektakl powstały na podstawie fragmentów „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Dwoje aktorów zaproponowało prostą scenografię i występ w różnych maskach, zależnie od odgrywanej roli. Przedstawienie skupiało się na wątku powrotu bohatera do szkoły, stąd wiele scen lekcji i rozmów o „upupianiu” uczniów. Momentami występ teatralny stawał się interaktywny, aktorzy angażowali bowiem publiczność do odegrania niektórych scen szkolnych. Wywołało to prawdziwe i silne emocje wśród widzów. Nawet ciała pedagogiczne, obecne na sali, nie mogły czuć się zwolnione od wejścia w rolę narzuconą przez aktorów. Co prawda nie doszło do tego, ale lekki niepokój malował się na twarzach nauczycieli. Po zakończeniu przedstawienia widzowie wyznawali, że każdy bał się, iż będzie wezwany do odpowiedzi na lekcji łaciny albo języka polskiego. Wszyscy ci, których to spotkało, świetnie jednak poradzili sobie w nietypowej sytuacji. Niektórzy oberwali rzucanymi kulkami z papieru, niektórzy dostali ocenę niedostateczną… Aktorom udało się zmniejszyć dystans między sobą a widzami, nawiązać bezpośredni kontakt z publicznością i przełamać powagę charakterystyczną dla teatru. Dzięki temu poruszany przez Gombrowicza problem formy został zaprezentowany w atrakcyjny sposób. Uczniowie stwierdzili, że uczestnictwo w przedstawieniu nie było stratą czasu, a spektakl pozytywnie ich zaskoczył.