Turniej „POKAŻ JĘZYK – BYLE POLSKI!” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego odbył się turniej „Pokaż język – byle polski!”, który jest tradycją w naszym liceum. Został zorganizowany i przeprowadzony przez klasę II humanistyczną oraz II angielsko-geograficzną pod opieką polonistek, Ilony Świder i Beaty Tomaszewskiej. Uczniowie tych klas rozpoczęli turniej od prezentacji poświęconej historii Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Przedstawili również wiadomości o powstaniu i działalności Rady Języka Polskiego jako instytucji zajmującej się ochroną naszego ojczystego języka.

Najważniejszą częścią turnieju była jednak rywalizacja uczniów klas pierwszych. Reprezentanci wykonywali różne zadania językowe, zdobywając w ten sposób punkty dla swojej klasy. Konkurencje były urozmaicone. Wiele emocji wywołały kalambury (kategoria: przysłowia i powiedzenia), teleturniej „Milionerzy” o przysłowiach i archaizmach, a także literowanie trudnych wyrazów. Uczestnicy turnieju rozpoznawali także cytaty z literatury polskiej, rozwiązywali krzyżówki językowe oraz wybierali poprawne form wyrazów w zdaniach.

W trakcie, gdy jury podliczało punkty, klasy obejrzały filmik ze spontanicznymi odpowiedziami uczniów naszej szkoły na pytanie: „Jak dbasz o język ojczysty?”. Nagrodą w turnieju był talon zwalniający klasę z niezapowiedzianej kartkówki. Zwycięskie klasy to I humanistyczna i I biologiczno-chemiczna B.

Uczestnicy wydarzenia świętowali Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego poprzez gry i zabawy językowe, które wywołały wiele radości i przebiegały w miłej atmosferze.

 

Iga Plichcinska, Ida Sołtysiak