Tymoteusz Sobczak finalistą ogólnopolskiego konkursu „Senat RP- jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

Miło nam poinformować, że uczeń I LO Tymoteusz Sobczak z kl.II mh uzyskał tytuł finalisty ogólnopolskiego konkursu „Senat RP- jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zawody centralne odbyły się 8 kwietnia w gmachu Senatu RP. Organizatorem konkursu była Katedra Prawa i Instytucji UE Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kancelarią Senatu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.
Etap centralny składał się z części : pisemnej – rozwiązanie 60-minutowego testu, ustnej – quizu z wykorzystaniem technik medialnych. Pytania testowe dotyczyły problematyki systemu władz państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Senatu.

Uczestnicy zawodów i opiekunowie mieli okazję zwiedzić salę plenarną Sejmu i Senatu oraz zapoznać się z zasadami pracy posłów i senatorów. Laureaci i finaliści zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi i indeksami na prestiżowe uczelnie w kraju.

Wręczenia nagród dokonał Marszałek senatu Tomasz Grodzki, który wygłosił okolicznościowy wykład.
Gratulujemy Tymkowi, który zdobył indeks na wybrane kierunki i uczelnie wyższe.

Opiekunem ucznia była Pani Violetta Hejza.