Tymoteusz Sobczak z I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią radnym I Kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz parlamentarzystą Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej

Młodzieżowy Sejmik Województwa jest odpowiednikiem Sejmiku Województwa. Posiada on głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach dotyczących młodzieży, którymi zajmuje się Sejmik Województwa. Młodzieżowy Sejmik może również wykazywać własne inicjatywy dotyczące inwestycji oraz wydarzeń na terenie województwa. Zadaniem  Sejmiku jest promowanie idei samorządowości oraz działalności młodzieżowej na terenie swoich miast, gmin, czy powiatów. Tymoteusz jest jedną z dwóch osób reprezentujących nasz powiat w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który liczy 30 osób. Kadencja radnych jest dwuletnia, a pierwsza sesja odbędzie się 20 czerwca 2022r. Sesje odbywać się będą w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Tymoteusz jest również parlamentarzystą w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest jedną z sześciu osób reprezentujących nasze województwo w parlamencie, który liczy 106 osób. Pierwsze posiedzenie obecnej kadencji Parlamentu Młodych RP odbyło się w dniach 5-6 czerwca br., jednakże posiedzenie było już tylko zwieńczeniem prac trwających przez kilka tygodni. Praca parlamentarzystów rozpoczęła się od pracy w swoich klubach, kole lub samodzielnej pracy w ramach pisania projektów uchwał. Następnie projekty rozpatrywane były na parlamentarnych komisjach i dopiero po niejednokrotnie długotrwałych dyskusjach trafiały pod obrady parlamentu. Każdy parlamentarzysta mógł złożyć swoje poprawki do projektów uchwał. Posiedzenie parlamentu w formie on-line składało się z przemówień przedstawicieli Prezydenta RP, KPRM oraz klubów parlamentarnych. Pod koniec pierwszego dnia obrad rozpoczęło się procedowanie projektów uchwał zakończone dopiero dnia następnego.  Kadencja parlamentarzysty trwa rok, a następne posiedzenie odbywać się będzie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto nadmienić, że Tymoteusz w tym roku szkolnym został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu o Senacie RP i zdobył indeks na Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu.