Tymoteusz Sobczak zwycięzcą etapu szkolnego LXV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

30 listopada w I LO odbyły się eliminacje szkolne LXV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do zawodów I stopnia przystąpiło dziesięcioro uczniów z klasy II hum, III hum i IV mh.

Program olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych: stałego, który obejmuje przemiany społeczno-gospodarcze i mechanizmy życia politycznego w Polsce i na świecie, oraz bloku zmiennego dotyczącego funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.

Zawody I etapu polegają na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową WOS w zakresie rozszerzonym. Wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodników co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Taki wynik osiągnął Tymoteusz Sobczak z kl. IV mh, który zakwalifikował się do II etapu Olimpiady.

Gratulujemy tego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach olimpijskich.

Violetta Hejza