UCZENNICE KLASY 2 MEDYCZNEJ LAUREATKAMI KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO „ NAŁOGI – DROGA DONIKĄD” !!!

Aleksandra Szczepaniak i Martyna Sroka, uczennice klasy 2 medycznej zdobyły dwa zaszczytne miejsca w XIII Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym „ Nałogi – droga donikąd”. Aleksandra Szczepaniak zajęła II miejsce, a Martyna Sroka III miejsce. Głównym celem konkursu było przede wszystkim uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień,       a także skłonienie do refleksji nad konsekwencjami sięgania po używki. Bardzo ważnym celem konkursu jest również promowanie profilaktycznych zachowań wśród młodzieży oraz zdrowego stylu życia bez nałogów. Przedmiotem konkursu było napisanie opowiadania, wiersza lub wykonanie pracy plastycznej (techniką dowolną), które swoją treścią nawiązują do tematyki uzależnień. Organizatorami konkursu był Zespół Szkolno – Przedszkolny        im.” Dzieci Potulic” w Potulicach, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nakle. Honorowym patronatem konkurs objął Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Aleksandra Wybrańska