Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” z Krzywoustego.

Uczniowie I LO wzięli udział w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji
i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości obozowej z Ravensbrück oraz zapoznanie z dramatycznymi losami więźniów w czasie II wojny światowej. Warunkiem udziału było przygotowanie w wersji audio-wizualnej jednego wiersza i fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek z Ravensbrück. Uczestnicy w dowolnej technice nagrali filmy przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego.

Wojewódzkie komisje konkursowe wyłonią najlepsze recytacje i prześlą do komisji ogólnopolskiej, która wybierze laureatów i finalistów na szczeblu centralnym.

Uczestnikami z Krzywoustego są : Natalia Anioł z kl. II prawniczej, Oliwia Bembnista z kl. II angielskiej, Ksawera Hibner z kl. II matematyczno-humanistycznej, Kaja Stróżyk z kl. III medycznej i Szymon Stasinowski z kl. II medycznej. Uczniowie zaprezentowali wybrane fragmenty i prozy Zofii Górskiej, Magdy Knedler, Wandy Półtawskiej, Grażyny Chrostockiej i Marii Rutkowskiej. Tegoroczna edycja miała wyjątkowo formę wirtualną i wymagała od uczestników obok umiejętności recytatorskich dodatkowych czysto technicznych. Interpretacje tekstów były na wysokim poziomie i świadczyły o dobrym zrozumieniu literatury obozowej.

Uczniowie przygotowywali się do literackiej rywalizacji pod kierunkiem Pani Violetty Hejzy.

Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej nauce.