Uczniowie I LO im. Bolesława Krzywoustego w finale Konkursu Języka Niemieckiego „Młodzi XXI wieku o sztuce życia”

Uczniowie naszego liceum : Marta Sobczak- II medyczna, Julia Sudoł – I angielska,  Szymon Lewandowski – III medyczna zostali zaproszeni na galę finałową konkursu języka niemieckiego „Młodzi XXI wieku. Niestety gala w związku z sytuacją epidemiczną w kraju została odłożona na inny dogodny termin. Konkurs organizowany jest w Bydgoszczy . Nasi uczniowie odnosili w nim liczne sukcesy zdobywając wyróżnienia lub zajmując miejsca na podium.

Uczniowie mają za zadanie napisanie eseju na podany temat. Tegoroczny temat brzmiał: „Die Kunst des Lebens besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten.”- Wie verstehst du diese Worte? Treffen sie  auch auf dein Leben zu? Was ist für dich „die Kunst des  Lebens”? Äußere, begründe und belege mit Beispielen deine eigene Meinung. Jury oceniało treść pracy, jej zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, formę i styl wypowiedzi, bogactwo językowe oraz poprawność językową. Prace nagrodzone i wyróżnione zostają opublikowane w pamiątkowej publikacji. Każdy uczestnik i jego nauczyciel otrzymują  taką publikację.
I LO bierze udział w konkursie od 2010r. Wśród laureatów i finalistów znajduje się obecnie wielu germanistów i lingwistów, absolwentów czy studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych. Wszyscy wykorzystują praktyczną znajomość języka w swojej pracy zawodowej.

Zespół germanistek gratuluje uczestnikom tegorocznej edycji.

Tekst: Rozalia Wencel