Uczniowie I LO na Konkursie poezji i pieśni patriotycznej „Żeby Polska była Polską”

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada, w sali hrabiny Potulickiej odbyła się IX edycja Konkursu poezji i pieśni patriotycznej „Żeby Polska była Polską”.

Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nasze liceum reprezentowało dwoje uczniów: Paulina Kopiszka z klasy III medycznej oraz Michał Kubalewski z klasy I politechnicznej. Zarówno Paulina, jak i Michał mają duże doświadczenie w udziale w konkursach recytatorskich i krasomówczych. Michał już od klasy piątej szkoły podstawowej z  powodzeniem przystępuje do tego typu rywalizacji. Paulinę natomiast nazwać można weteranką potulickiego konkursu, w którym uczestniczyła jeszcze jako uczennica potulickiej podstawówki. W tym roku zaprezentowała rozległe fragmenty Reduty Ordona Adama Mickiewicza i zyskując uznanie jury, m.in. za doskonałą pamięć, zdobyła (podobnie jak fok temu)  II miejsce. Michał natomiast przygotował wiersz Stanisława Balińskiego Ojczyzna Szopena i zajął miejsce I. Trzecie miejsce w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych nie zostało przyznane.

            Gratulujemy Michałowi i Paulinie sukcesu, na który na pewno złożyło się zdobywane przez lata doświadczenie, umiejętności interpretacyjne i dykcyjne, a także opanowanie tremy i emocji  towarzyszących tego typu wystąpieniom.