Uczniowie I LO w Nakle w II etapie XI Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

Agnieszka Bala, Tymoteusz Sobczak i Wiktoria Urban 19 stycznia 2023 roku w Toruniu będą reprezentować I LO w Nakle nad Notecią w II etapie XI Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.

15 grudnia 2022 r. odbyła się XI Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”. Olimpiada została zorganizowana przez Straż Miejską w Toruniu, w Bydgoszczy, w Świeciu, w Nakle nad Notecią, w Rypinie, w Grudziądzu, w Chełmnie, w Brodnicy, we Włocławku oraz przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. W pierwszym etapie zawodów wzięło udział 24 uczniów z klas pierwszych i trzecich naszej szkoły.

Celem Olimpiady była popularyzacja przepisów prawnych z zakresu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w kontekście uprawnień instytucji stojących na ich straży, kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie budowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro społeczne, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, aktywizacja zachowań prospołecznych w środowisku lokalnym oraz polepszanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczniowie w czasie 40 minut musieli poprawnie rozwiązać test, który składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

Do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowało się trzech uczniów z klasy III matematyczno-humanistycznej: Agnieszka Bala, Tymoteusz Sobczak oraz Wiktoria Urban. 19 stycznia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu będą mogli wykazać się wiedzą, rozwiązując test złożony z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru oraz trzech pytań otwartych bądź półotwartych. Zwycięzca olimpiady otrzyma indeks upoważniający do podjęcia nauki na dowolnym, wybranym przez siebie kierunku studiów licencjackich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu lub na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Bydgoszczy.

Uczniom życzymy powodzenia na olimpiadzie w Toruniu i trzymamy za nich kciuki.

Opiekun: Magdalena Dec