Uczniowie Krzywoustego na geograficznym obozie naukowym

Siedmioro uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią przygotowujących tegoroczne prace olimpijskie z geografii brało udział 2 listopada 2021 r. w geograficznym obozie naukowym, który odbył się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia praktyczne odbyły się w Obserwatorium Meteorologicznym UMK, a teoretyczne w sali wykładowej uniwersytetu. Część warsztatową i dydaktyczną prowadził prof. dr hab. Andrzej Araźny pracownik naukowy Katedry Meteorologii i Klimatologii i jednocześnie specjalista w zakresie bioklimatologii oraz klimatu obszarów polarnych.

W trakcie zajęć praktycznych pod hasłem „Jak zmierzyć pogodę” uczestnicy obozu zapoznali się z obsługą nowoczesnych przyrządów meteorologicznych. Aparaturę badawczą poznali na tarasie aktynometrycznym na dachu budynku Wydziału Nauk o Ziemi, na którym odbywają się pomiary promieniowania słonecznego. Natomiast  tradycyjne i najnowocześniejsze przyrządy pomiarowe zobaczyli i obsługiwali na posterunku meteorologicznym zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku wydziału. W części dydaktycznej prof. Andrzej Araźny omówił zachodzące zmiany klimatyczne na kuli ziemskiej w oparciu o prowadzone przez toruńskich geografów badania polarne w stacjach  w Arktyce, a szczególnie na Spitsbergenie w archipelagu Svalbard.

W wyjeździe do Torunia uczestniczyli uczniowie klas trzecich: Dominika Kabacińska, Wiktoria Kowalska, Maria Liedke, Aleksandra Otto, Wiktoria Piotrowska, Michalina Waszkiewicz i Hubert Olszewski. Opiekunem młodzieży był Andrzej Kinderman – nauczyciel geografii i autor projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Holistyczne podejście do geografii w Krzywoustym”, w ramach którego odbył się obóz geograficzny. Projekt został sfinansowany przez Powiat Nakielski.