Uczniowie Krzywoustego na Kujawsko–Pomorskim Salonie Maturzystów

W wyborze ścieżki kształcenia nie można zdać się na przypadek. Dlatego Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 17 lat organizuje co roku ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy, by pomóc maturzystom zaplanować swoją edukacyjną przyszłość.

Uczniowie klas czwartych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego odwiedzili Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów zorganizowany na Politechnice Bydgoskiej.

Celem odwiedzających miejsce, w którym „matura spotyka się ze studiami”, było zdobycie informacji nie tylko o egzaminach maturalnych (w zmienionej formule), lecz także o możliwościach planowania dalszej edukacji i wybrania ścieżki kariery zawodowej.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych na temat deklaracji maturalnych i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych, z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych takich jak biologia, matematyka, historia, wos, rozszerzony język polski i język angielski. Terminy, zasady, procedury maturalne przedstawiła młodzieży Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

W ramach części targowej maturzyści mogli zapoznać się z ofertami uczelni i szczegółowymi wymogami rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/25, skorzystać z poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań z przedstawicielami uczelni dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.