Uczniowie Krzywoustego na zdalnych wykładach z Ligi Starożytniczej

Uczniowie klasy II prawniczej I LO biorą udział w XIV edycji Ligi Starożytniczej. Wykłady odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Zajęcia składają się z wykładu i części testowej, w której uczestnicy odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie wysłuchanego wykładu.

Najlepsi w tej rywalizacji uczniowie zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez cały rok szkolny. Tematyka zajęć jest bardzo urozmaicona i obejmuje literaturę, sztukę, historię, filozofię i jej wpływ na kulturę europejską.
Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy z UMK, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Adama Mickiewicza i innych. Dotychczasowe dwa spotkania dotyczyły rządów Justyniana oraz mody i polityki w numizmatyce europejskiej.

Inicjatorem udziału młodzieży w tegorocznej Lidze jest Violetta Hejza.