Uczniowie Krzywoustego w Instytucie Politologii UKW

Uczniowie Krzywoustego z klas : I ang, II ang, II pr, II med uczestniczyli w dniu 22 maja w wykładzie
i przeglądzie filmowym w Instytucie Politologii UKW w Bydgoszczy. Prelekcja obejmowała 2 filmy :
1. „Żona oficera” – amerykański film w reżyserii Piotra Uzarowicza, który przedstawił losy rodzin oficerów poległych w wyniku zbrodni katyńskiej;
2. „Katyń – historia wciąż żywa” – film podróżnika Michała Patera o najnowszej historii Polski
i problemach związanych z zakłamywaniem zbrodni.
Przegląd poprzedzony był wykładem prof. Tadeusza Wolszy na temat pierwszych propagandowych filmów produkcji niemieckiej i radzieckiej.  W przeglądzie wzięli udział licealiści, studenci, wykładowcy i członkowie Rodziny Katyńskiej w Bydgoszczy. Młodzież poznała różne aspekty historii Polski i trudnych relacji polsko – radzieckich.