Uczniowie szkół podstawowych na START!!! Klasa biologiczno – chemiczna czeka na Ciebie!!!


Klasy o profilu biologiczno – chemicznym funkcjonują w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią od lat 80-tych XX wieku. Oferta przedmiotowa tej właśnie klasy  adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne. To świetna okazja na doskonalenie własnych zainteresowań z zakresu nauk przyrodniczych. W każdym roku szkolnym zainteresowani uczniowie mają  możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy czy Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy.

W ramach edukacji chemicznej uczniowie poznają zakłady pracy takie jak: Prolab – produkujący leki w Paterku czy hutę szkła w Turze. Dużym powodzeniem cieszą się również wyjazdy na zajęcia organizowane z okazji Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu – w czasie których uczniowie Krzywoustego biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z biochemii, genetyki i pokazach chemicznych. Profil biologiczno – chemiczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Uczniowie w tej klasie mogą realizować również swoje pasje w ramach wolontariatu i akcji honorowego krwiodawstwa.

W klasie biologiczno – chemicznej uczniowie realizują rozszerzony kurs biologii i chemii – otwiera to drogę do dobrego wyniku na maturze z tych przedmiotów.  Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie jest biochemia: celem nauczania biochemii jest wprowadzenie i zapoznanie uczniów z zagadnieniami biologii i chemii medycznej. Zajęcie zajęcia z tego przedmiotu realizowane są w klasie IV w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Ponadto wszyscy po klasie I wybierają dowolnie jeszcze jeden przedmiot rozszerzony  spośród języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, historii lub fizyki.

Pamiętaj:

KRZYWOUSTY  TO – WIEDZA, MARZENIA, PERSPEKTYWY !!!