Uczniowie szkół podstawowych na START!!! Klasa humanistyczna czeka na Ciebie!!!

W dniu 16 maja 2022 roku ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W cyklu informacji o ofercie edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią dzisiaj klasa humanistyczna.  To oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.  Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia  edukacji z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Warto podkreślić, że typowe zajęcia szkolne w tym przypadku poszerzane są bardzo często o wyjazdy na wykłady na UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach do teatru, kina czy aktywnie realizują zainteresowania dziennikarskie. To z tego profilu rekrutują się nasi ostatni olimpijczycy z historii  i języka polskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

Uczniowie tej klasy realizować będą język polski w zakresie rozszerzonym w następujących ilościach: – od  klasy I do IV  –  po 6 godzin tygodniowo. W przypadku wiedzy o społeczeństwie będzie to odpowiednio 3-2-3-2 godziny tygodniowo w poszczególnych klasach Każdy uczeń ponadto wybierze jeden przedmiot do wyboru po klasie III spośród : język angielski, język niemiecki, geografia, historia, biologia, chemia, fizyka. Taka konfiguracja kształcenia w klasie humanistycznej otworzy przed uczniem szansę na dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego

Od początku wprowadzenia nowej formy egzaminu maturalnego uczniowie klas matematycznych są grupą zdającą najlepiej egzamin maturalny. W latach 2016 – 2021 zdawalność egzaminu wynosiła 96 – 100%. I liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego to potwierdzona egzaminami zewnętrznymi wysoka jakość i szansa na rozwój oraz dobry start na wyższe uczelnie

Pamiętaj: 

Wybierając szkołę zawsze pytaj o zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. To podstawowe kryterium odpowiedzianego wyboru.